Ceo svet, ujedinjen u svojoj različitosti!

          

Iz Univerzalne deklaracije Uneska

   o kulturnoj raznolikosti (2002)

 Verska raznolikost i kulturna raznolikost

Verska raznolikost je ključna dimenzija kulturne raznolikosti. Iako ne postoji izjednačavanje religije sa kulturom, isto kao što ne postoji ni izjednačavanje jezika sa kulturom, kulturna tolerancija se često zasniva na verskoj i/ili jezičkoj toleranciji. Miran građanski život često zavisi od spoljnih znakova: slobodno javno prikazivanje različitih verskih simbola – od crkvenih zvona preko narandžaste odore (Budisti) do dredova (Rastafarijanci) – je često positivan pokazatelj da je kulturna raznolikost prihvaćena, ako ne i podsticana u dotičnom gradu i da je građanstvo jače na javnom mestu nego kulturna pripadnost. Unesko (UNESCO) teži promovisanju dijaloga između religija putem događaja kao što su dan otvorene crkve ili hrama, multikonfesionalne proslave, kao i razmene gledišta na sastancima i konferencijama.

  Kulturno nasleđe kao univerzalni jezik

Kulturno nasleđe je postalo složena realnost, oslikavajući kulturnu raznolikost čija se uloga u razvoju društva mora prepoznati. Nedavni aktuelni događaji su pokazali kako nasleđe, viđeno kao nešto što predstavlja vrednosti identiteta – verskog, nacionalnog, zasnovanog na zajednici – može da se pogrešno koristi kao vrhunski simbol voljnog odbijanja različitosti (spomenici uništeni, jezici ugroženi, tradicije zapostavljene). Nasleđe je ključni ulog i sredstvo međukulturne komunikacije i svaki čin agresije protiv njega podriva svaku nadu za dijalog. Obrazovanje o nasleđu bi pomoglo jačanju koncepta zajedničkog nasleđa čovečanstva koje je plod višestrukih razmena između kultura i civilizacija. Time, putem „leksikona“ formi, senzacija i značenja, nasleđe će moći da ponudi univerzalni jezik neophodan za izgradnju kulturno održive budućnosti.

Celebrate With Us

 Jimmy Nelson Foundation