Ideja o pokretanju magazina koji bi promovisao kulturnu raznolikost, rodila se prevashodno iz želje za  svojevrsnim kulturnim prosvećivanjem te proširivanjem znanja o drugim narodima, njihovoj kulturi, tradiciji i običajima, i  što je možda i najvažnije, skretanjem pažnje na bogatstvo srpske kulturne baštine, kao i na značaj očuvanja kulturnog nasleđa.

     Magazin Alia Mundi ima svoju misiju, a to je širenje i promovisanje ideje kulturne raznolikosti koju na globalnom nivou predstavlja UNESCO.

  Magazin Alia Mundi predstavlja regionalni projekat koji ima tendenciju jačanja kulturnog mosta između naroda na  ex-YU prostorima, kao i predstavljanje nekih manje poznatih elemenata svetske kulturne baštine, odnosno kulture, tradicije i običaja raznih naroda sveta.

   Kroz sedam rubrika: АМ predstavlja..., AM intervju, Globtroteri, Kultura Umetnost Religija, Tragom srpske kulturne baštine, Globus, AM Kulturni Kaleidoskop, Kapija Balkana, čitaoci će imati priliku da se upoznaju sa, kako institucijama, tako i pojedincima koji su dali značajan doprinos širenju ideje kulturne raznolikosti, bilo kroz kulturne, umetničke, književne ili naučne aktivnosti. U magazinu će biti predstavljeni, kako istaknuti savremenici, tako i znamenite ličnosti srpske i svetske istorije koje su svojim radom utrle put ideji kulturne raznolikosti, tako se ujedno boreći protiv ksenofobije i raznih predrasuda vezanih za druge i drugačije. Takođe, magazin će nastojati da predstavi dela iz oblasti kulture i umetnosti koja su na tragu ideje o kulturnoj raznolikosti ali i da čitaoce povede u razne delove sveta kroz putopisne tekstove istorijski znamenitih ali i modernih globtrotera.

   Magazin Alia Mundi prevashodno želi da doprinese širenju svesti o kulturnoj raznolikosti, te da pokaže da je svet onoliko bogat koliko različitih kultura neguje, te da treba da bude ujedinjen u svojoj kulturnoj raznolikosti i multikulturalnosti.
   Ako u tome uspe, misija magazina Alia Mundi biće u potpunosti ispunjena!

  Идеја о покретању магазина који би промовисао културну разноликост, родила се превасходно из жеље за  својеврсним културним просвећивањем те проширивањем знања о другим народима, њиховој култури, традицији и обичајима, и  што је можда и најважније, скретањем пажње на богатство српске културне баштине, као и на значај очувања културног наслеђа.
     Магазин Алиа Мунди има своју мисију, а то је ширење и промовисање идеје културне разноликости коју на глобалном нивоу представља УНЕСКО.
  Магазин Алиа Мунди представља регионални пројекат који има тенденцију јачања културног моста између народа на  екс-ЈУ просторима, као и представљање неких мање познатих елемената светске културне баштине, односно културе, традиције и обичаја разних народа света.
   Кроз седам рубрика: АМ представља:, АМ интервју, Глобтротери, Култура Уметност Религија, Трагом српске културне баштине, Глобус, АМ Културни калеидоскоп, Капија Балкана, читаоци ће имати прилику да се упознају са, како институцијама, тако и појединцима који су дали значајан допринос ширењу идеје културне разноликости, било кроз културне, уметничке, књижевне или научне активности. У магазину ће бити представљени, како истакнути савременици, тако и знамените личности српске и светске историје које су својим радом утрле пут идеји културне разноликости, тако се уједно борећи против ксенофобије и разних предрасуда везаних за друге и другачије. Такође, магазин ће настојати да представи дела из области културе и уметности која су на трагу идеје о културној разноликости али и да читаоце поведе у разне делове света кроз путописне текстове историјски знаменитих али и модерних глобтротера.
   Магазин Алиа Мунди превасходно жели да допринесе ширењу свести о културној разноликости, те да покаже да је свет онолико богат колико различитих култура негује, те да треба да буде уједињен у својој културној разноликости и мултикултуралности.
   Ако у томе успе, мисија магазина Алиа Мунди биће у потпуности испуњена!

Ceo svet, ujedinjen u svojoj različitosti!