Osnivač 

                                     Ana Stjelja

                                   Glavni urednik

                                  Dr  Ana Stjelja

 

                                      Veb-sajt

 

               http://aliamundimagazin.wixsite.com/alia-mundi

 

                                        E-mail

                       alia.mundi.magazin@gmail.com

                                Grafička priprema

                           Udruženje za „Alia Mundi“

 

                                         Štampa

                                 PROOF, Beograd

                       

                                        LOGO

                                    Ana Stjelja

                                      

                                       Izdavač   

   Udruženje za promociju kulturne raznolikosti „Alia Mundi“

                          

                                  ISSN 2466-5061

                              Izlazi tri puta godišnje

 

 

 

 

 

 

Saradnici u 1. broju

(januar-april 2017)

Saradnici u 2. broju

(maj-avgust 2017)

Saradnici u 3. broju

(septembar-decembar 2017)

Srđan Marković (Beograd, Srbija)

Slavica Garonja (Beograd, Srbija)

Vedran Mladenović (Negotin, Srbija)

Latika Ćavda (Varda, Indija)

Hadidža el Šankiti (Rijad, Saudijska Arabija)

Jasmina Hanjalić (Sarajevo, BiH)

Aron Albahari (Beograd, Srbija)

 

Naslovna strana  

RangoliLatika Chawda

Marin Bodrožić (Beograd, Srbija)

Jasna Šamić (Pariz, Francuska)

Enesa Mahmić (Kopar, Slovenija)

Vlasta Mladenović (Negotin, Srbija)

Mira Dragović (Pert, Australiji)

Ranko Jakovljević (Kladovo, Srbija)

Srđan Marković (Beograd, Srbija)

Vedran Mladenović (Negotin, Srbija)

Nikola Šimić Tonin (Zadar, Hrvatska)

Lovre Štavun (Zadar, Hrvatska)

Jasmina Hanjalić (Sarajevo, BiH)

Džeko Hodžić (Sarajevo, BiH)

 

Naslovna strana  

Sjeme mladog bora, Džeko Hodžić

Slobodan Tišma (Beograd, Srbija)

Nina Abdul Razzak (Manama, Bahrein)

Nikola Matić (Beograd, Srbija)

Jagoda Kljaić (Glina, Hrvatska)

Nadežda Purić Jovanović (Beograd, Srbija)

ljiljana Stjelja (Beograd, Srbija)

Ranko Jakovljević (Kladovo, Srbija)

Dawn Adams, Bedfordshire, England

 

Naslovna strana  

Sakupljač, Dawn Adams

Saradnici u 4. broju

(januar-april 2018)

Saradnici u 5. broju

(maj-avgust 2018)

Saradnici u 6. broju

(septembar-decembar 2018)

Janko Vujović (Cetinje, Crna Gora)

Slavica Garonja (Beograd, Srbija)

Srđan Marković (Beograd, Srbija)

Miloš Todorović (Smederevo, Srbija)

Marija Juračić (Opatija, Hrvatska)

Vedran Mladenović (Negotin, Srbija)

Ivan Ninić (Netanija, Izrael)

Milena Kulić (Novi Sad, Srbija)

Naslovna strana  

Branches of life Bojan Jevtić

Ivan Ninić (Netanija, Izrael)

Mirjam Rajner (Jerusalim, Izrael)

Marin Bodrožić (Beograd, Srbija)

Darko Tanasković

Miloš Todorović (Smederevo, Srbija)

Dragica Ohashi (Kiyosu, Japan)

Srđan Marković (Beograd, Srbija)

Ranko Jakovljević (Kladovo, Srbija)

Naslovna strana  

Orientalism Dana Awartani

Goran Arsić (Vranje, Srbija)

Edin Urjan Kukavica (Sarajevo, BiH)

Marija Juračić (Opatija, Hrvatska)

Dr Justin Popović

ljiljana Stjelja (Beograd, Srbija)

Ivan Dinić (Sarajevo, BiH)

Ranko Jakovljević (Kladovo, Srbija)

Tijana Rakočević (Podgorica, Crna Gora)

 

Naslovna strana  

Pismo, Teodora Stojanović

Saradnici u 7. broju

(januar-april 2019)

Ana Šomlo (Netanija, Izrael)

Miloš Todorović (Smederevo, Srbija)

Marija Juračić (Opatija, Hrvatska)

Vedran Mladenović (Negotin, Srbija)

Slavica Garonja (Beograd, Srbija)

Ljiljana Stjelja (Beograd, Srbija)

Ranko Jakovljević (Kladovo, Srbija)

Naslovna strana  

Epimetejeva sjena, Zoran Hercigonja

Ceo svet, ujedinjen u svojoj različitosti!