Objavljen treći broj magazina Alia Mundi za kulturnu raznolikost
Objavljen je treći broj magazina Alia Mundi za kulturnu raznolikost. U trećem i poslednjem broju za 2017. godinu magazin predstavlja Hrvatsko-tursko društvo Rijeka kao vrlo uspešan primer društva koje je tokom svog dugogodiš­njeg postojanja radilo na promociji turske kulture. U ovom broju se prisećamo dobitnika NIN-ove nagrade iz 2011. godine, skromnog, a nadahnutog Slobodana Tiš­me koji zatvara ovogodišnji ciklus intervjua za magazin „Alia Mundi“.

Magazin skreće pažnju na zaboravljenu srpsku vajarku Vukosavu Velimirović koja je svoj globtroterski život is­punila neumornim stvaralaštvom, putovanjima i susreti­ma sa znamenitim ličnostima svoga doba. U ovom broju govorimo o palestinskom kulturnom nasleđu kroz zbir­ku poezije libanske pesnikinje čiji su koreni u Palestini. Otkrivamo zanimljivu priču o prvoj afro-američkoj pe­snikinji Filis Vitli. Govorimo i o srpskim pravoslavnim školama u BiH za vreme austrougarske uprave koje su u to vreme bile svojevrsni „apostoli srpske misli“. Magazin „Alia Mundi“ čitaoce vodi u Figeres, rodni grad čuvenog slikara Salvadora Dalija. Ta­kođe, skreće pažnju na izuzetno značajnu zbirku poezije Miodraga Pavlovića sa posebnim osvrtom na „Neolitsku Pitiju iz Medvednjaka“. „Alia Mundi“ posvećuje pažnju i očuvanju banijskog dijalekta kao svojevrsne jezičke ba­štine Srba u Hrvatskoj. O balkanskom nasleđu govori tekst koji nam otkriva staroegipatske i antičke tragove u istočnoj Srbiji. Magazin u novom broju promoviše do­kumentarnu emisiju RTS-a „One su pomerale granice“, a takođe obeležava i jubilej zaboravljene romske muzi­čarke Fevzije Jašarević. Naslovnicu novog broja magazi­na „Alia Mundi“ krasi umetnički rad (asemblaž) pod naslovom „Sakupljač“ engleske umetnice Dawn Adams. Ovim brojem se završava vrlo uzbudljiva, kulturno raznolika i na­dasve uspešna godina za projekat „Alia Mundi“. Ovom prilikom se zahvaljujem svim saradnicima.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square